Szkolenia

ikona_szkoleniaFirma FG System oferuje Państwu szkolenia przeciwpożarowe:

  • szkolenia ppoż. dla pracodawców,
  • szkolenia ppoż. dla osób zajmujących stanowiska kierownicze,
  • szkolenia ppoż. dla pracowników,
  • szkolenia ppoż. dla członków wewnętrznych grup reagowania pożarowego czy grup ewakuacyjnych.

Prowadzimy szkolenia teoretycznie i praktyczne z użyciem gaśnic i urządzeń ppoż. Każda uczestnik szkolenia ma możliwość praktycznego użycia gaśnicy. Podczas szkolenia demonstrujemy zachowanie się różnych materiałów/substancji w czasie pożaru, oraz jak działają na nie różne środki gaśnicze.

Szkolenia prowadzą doświadczeni oficerowie oraz aspiranci Państwowej Straży Pożarnej, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych zajęć. Szkolenia realizowane są bezpośrednio na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu w terminach dogodnych dla Zleceniodawcy.

Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe BHP. Proponujemy naszym klientom przeprowadzenie następujących szkoleń okresowych:

  • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • oraz inne uwzględniające potrzeby Zleceniodawcy

Szkolenia prowadzimy z użyciem skryptów oraz prezentacji multimedialnych.
Wykładowcami są specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy, w profesjonalnych salach szkoleniowych na terenie miasta Białegostoku jak i w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

FG System organizuje szkolenia dla pracowników i pracodawców z udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej z użyciem sprzętu specjalistycznego, np. fantomu do prowadzenia resuscytacji.

Nasze szkolenia prowadzone są przez ratowników zdobywających doświadczenie w zespołach Pogotowia Ratunkowego.

Prowadzimy szkolenia bezpośrednio u klienta, w profesjonalnych salach szkoleniowych na terenie miasta Białegostoku jak i w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

Organizujemy wszelkiego rodzaju szkolenia specjalistyczne, związane z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Organizujemy nawet nietypowe szkolenia, w zależności od potrzeb klienta.