FG System

Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa

+48 666 646 112

NUMER SERWISU CAŁODOBOWEGO

+48 666 646 112

NUMER SERWISU CAŁODOBOWEGO

Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, konieczne jest dokonanie oceny zagrożenia wybuchem.

W ocenie zagrożenia wybuchem znajduje się wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji  oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

W przypadku, gdy na terenie zakładu mogą wystąpić strefy zagrożone wybuchem należy sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, w którym poza wyznaczeniem stref zagrożonych powinny być wskazane środki techniczne i organizacyjne minimalizujące takie zagrożenie oraz zmniejszające skutki wybuchu.

Dokumenty takie są wykonywane w naszej firmie zgodnie z najnowszymi przepisami i wytycznymi zarówno polskimi, jak i europejskimi (dyrektywą ATEX).


      Zachęcamy również do zapoznania się z   produktami w naszym sklepie internetowym.


Formularz kontaktowy
Zapraszamy do współpracy!