Gaśnice

Firma FG System oferuje wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, przegląd i konserwację tego sprzętu, naprawę gaśnic przenośnych i przewoźnych (agregatów) oraz utylizację po zużyciu technicznym tego sprzętu.

Przeglądy i konserwację przeprowadzamy bezpośrednio u klienta. 

Nasi konserwatorzy posiadają duże doświadczenie, posiadają szkolenia dla konserwatorów gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz szkolenia techniczne organizowane przez przedstawicieli producentów gaśnic.

Wyposażenie budynków i obiektów w gaśnice

Nasza firma na podstawie projektu budowlanego i/lub przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu, dostosuje ilość i rodzaj wymaganych gaśnic przenośnych i przewoźnych (agregatów) oraz rozplanuje ich rozmieszczenie w obiekcie. Zbilansowaną ilość środków gaśniczych czyli niezbędną do ratowania życia ludzkiego i mienia, określamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dodatkowymi wymaganiami klienta.

Oferujemy wszystkie dostępne na rynku rodzaje gaśnic, m.in. takich producentów jak:

 • GZWM Grodków
 • BOXMET
 • GLORIA GmbH

Zapewniamy kompleksową obsługę klienta, począwszy od analizy potrzeb, dostawy, montażu i późniejszej konserwacji sprzętu.

Przegląd i konserwacja gaśnic

Oferujemy przeglądy i konserwację gaśnic przenośnych oraz przewoźnych (agregatów) bezpośrednio u klienta. W przypadku stwierdzenia przez naszych konserwatorów uszkodzenia gaśnic lub wymaganego remontu sprzętu, zapewniamy ciągłość ochrony obiektu. Polega ona na pozostawieniu naszych gaśnic zastępczych na czas wykonania naprawy gaśnic klienta.

Wszystkie czynności przeprowadzone w trakcie przeglądu i konserwacji gaśnic udokumentowane są stosownym protokołem.

Remonty gaśnic

Okresowo, co 5 lat – gaśnice proszkowe podlegają generalnym przeglądom, tzw. remontom gaśnic. Podczas naprawy są przeprowadzane takie same czynności jak w przypadku corocznej konserwacji oraz dodatkowo wykonuje się:

 • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części oraz wymiana uszczelek
 • wymianę środka gaśniczego na nowy i utylizację „starego” środka gaśniczego
 • wymianę lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (dotyczy gaśnic typu Z)
 • naklejenie kontrolki z datą naprawy i planowanego następnego przeglądu

Utylizacja gaśnic

Dbając o środowisko naturalne i wygodę naszych klientów, przyjmujemy wszystkie rodzaje gaśnic do utylizacji. Prowadzimy pełną dokumentację związaną z utylizacją sprzętu. Wystawiamy naszym klientom kartę przekazania odpadu.

Hydranty

Firma FG System oferuje szeroki wachlarz usług dotyczących instalacji i sieci hydrantowych. Prowadzimy okresowe przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych. Wykonujemy badanie ciśnieniowe węży oraz projektujemy i wykonujemy instalacje hydrantowe.

 • Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych
 • Przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych
 • Próby ciśnieniowe węży
 • Projektowanie instalacji hydrantowych
 • Montaż hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych w obiektach

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem, stanowiącym podstawę zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom obiektu. Przygotowanie takiej dokumentu jest obowiązkiem właścicieli/zarządców czy faktycznie władających budynkiem.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego sporządzona przez FG System sp. z o.o. daje gwarancję otrzymania dokumentu na najwyższym poziomie merytorycznym.

Instrukcja służy do jednoznacznego określenia warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie oraz sposobu ich optymalnego użytkowania.

W dokumencie uwzględnia się sposób i czasookres poddawania przeglądom technicznym i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, określa się warunki zachowania w trakcie pożaru oraz warunki organizacji prowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektu.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera plany graficzne odpowiadające warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Wdrożenie założeń ujętych w Instrukcji może ułatwić wynegocjowanie niższej składki ubezpieczeniowej oraz znacznie podnosi bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie danego obiektu.

Zachęcamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.

Dokumentacje PPOŻ

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie sporządzania dokumentacji przeciwpożarowej. Nasi specjaliści starannie i kompletnie wykonują instrukcje, ekspertyzy, opinie, wystąpienia, scenariusze i inne dokumentacje związane z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową.

 • Ekspertyzy i opinie techniczne
 • Ryzyko zagrożenia wybuchem
 • Pozostała dokumentacja ppoż.

Oznakowanie budynków

więcej wkrótce

Ćwiczenia ewakuacyjne

 • Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji,
 • Plany ewakuacyjne
 • Szkolenia z zakresu zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji

Instalacje niskoprądowe

 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy
 • Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i zapasowe
 • Systemy sygnalizacji pożarowej

Systemy gaśnicze

 • Stałe urządzenia gaśnicze
 • Instalacja tryskaczowa
 • Instalacja zraszaczowa
 • Mgła wodna

Oddymianie i wentylacja

Przejścia instalacyjne

Zabezpieczenia ognioodporne

Przygotowanie obiektu do odbioru

Projektowanie, wyceny, kosztorysy