PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się projektowaniem systemów bezpieczeństwa oraz aktywnych elementów ochrony przeciwpożarowej takich jak: system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegania, instalacje tryskaczowe
i zraszaczowe, instalacje wentylacji
i oddymiania, plany ewakuacji, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, ekspertyzy
i opinie rzeczoznawcy oraz wiele innych.

MONTAŻ

Wykonujemy montaż systemów oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych takich jak: gaśnice, hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegania, automatyczne systemy gaszenia, system detekcji, oznaczenia informacyjne, ewakuacyjne, przeciwpożarowe oraz wiele innych.

PRZEGLĄD I SERWIS

Prowadzimy nadzór nad obiektami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także wykonujemy przeglądy, konserwacje oraz naprawy systemów oraz urządzeń gaśniczych i przenośnego sprzętu gaśniczego.

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia teoretycznie i praktyczne takie jak: szkolenia ppoż. dla pracodawców, szkolenia ppoż. dla pracowników, szkolenia ppoż. dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, szkolenia ppoż. dla członków wewnętrznych grup reagowania pożarowego czy grup ewakuacyjnych, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, szkolenia specjalistyczne. Szkolenia prowadzą doświadczeni oficerowie oraz aspiranci Państwowej Straży Pożarnej, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych zajęć. Szkolenia realizowane są bezpośrednio na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu w terminach dogodnych dla Zleceniodawcy.

INNE USŁUGI

– legalizacje UDT
– testy szczelności
– realizacje indywidualne

Do każdej wyceny i realizacji podchodzimy indywidualnie, dlatego w przypadku zainteresowania naszymi usługami, zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.