FG System

Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa

+48 666 646 112

NUMER SERWISU CAŁODOBOWEGO

+48 666 646 112

NUMER SERWISU CAŁODOBOWEGO

Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne
Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego fgsystem.pl (dalej: Serwis). Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 2 Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest FG SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Powstańców
Warszawy 8, 15-129 Białystok, NIP: 5423257298, REGON: 364560843, KRS 0000620191, adres poczty elektronicznej: biuro@fgsystem.pl (dalej: Administrator).

§ 3 Cel zbierania danych osobowych
Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
– komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.)
– świadczenia usług społecznościowych,
– promocji oferty Administratora,
– marketingu, re-marketingu, afiliacji,
– personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
– działań analitycznych i statystycznych,
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

§ 4 Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

§ 5 Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
– gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu
przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
– gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń. W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli
przepis szczególny nie stanowi inaczej).

§ 6 Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom informatycznym obsługującym stronę internetową, kancelariom prawnym. Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 7 Prawa Użytkowników
Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem). Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@fgsystem.pl. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

§ 8 Pliki cookies
Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
ustawieniach przeglądarki.

§ 9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

§ 10 Postanowienia końcowe
Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Wykorzystywane pliki cookies na stronie

Elementor

Statystyki (anonimowe)

Używanie

Używamy Elementor dla tworzenie treści. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Statystyki (anonimowe)

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis działań wykonanych na stronie

Google reCAPTCHA

Funkcjonalne, Marketing

Używanie

Używamy Google reCAPTCHA dla zapobieganie spamowi. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Dostarczanie ochrony przed spamem

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów

WordPress

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WordPress dla rozwój strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Google Adsense

Marketing

Używanie

Używamy Google Adsense dla wyświetlanie reklam. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Adsense Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis i śledzenie konwersji
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania

Google Maps

Marketing

Używanie

Używamy Google Maps dla wyświetlanie map. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Maps Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

Różne

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
e_kit-elements-defaults
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cookieyes-consent
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wp_lang
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_consented_services
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_policy_id
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_marketing
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_statistics
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_preferences
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_functional
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_banner-status
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_consenttype
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
litespeed_docref
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
aam-subject
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
DataTables_user-list_/wp-admin/admin.php
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
DataTables_uri-list_/wp-admin/admin.php
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
DataTables_role-list_/wp-admin/admin.php
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
DataTables_policy-list_/wp-admin/admin.php
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
loglevel
Wygaśnięcie
Funkcja